Thanh lý xe hâm nóng đồ ăn

  • Thanh lý xe hâm nóng đồ ăn
  • Chất liệu: inox 304
  • Độ bền cao