Bếp nướng không khói thanh lý

  • Bếp nướng không khói thanh lý
  • Kích thước  bếp: (390 x 210)mm
  • Kích thước khoét lỗ bàn: D 365mm
Liên hệ