Thanh lý chậu rửa 3 hộc inox

  • Thanh lý chậu rửa 3 hộc inox
  • Chất liêu inox 304
  • Tình trạng 90%