Bộ bàn ghế gỗ xoan

  • Bộ bàn ghế gỗ xoan
  • Số lượng: 1 bàn 6 ghế ( bao gồm cả kính bàn )
  • Kích thước: Bàn 80x1m6
  • Chất liệu: Bàn gỗ xoan đào