Giường gỗ 1m8

  • Thanh lý giường gỗ 1m8
  • Tình trạng gỗ vẫn mới 90%-
  • Kích thước 1m8 x 2m
  • Giường rất đẹp và bền