Tủ đông công nghiệp 4 cánh

  • Tủ đông công nghiệp 4 cánh
  • Chất liệu: inox 
  • Dùng tại các nhà hàng