Bộ bàn ghế xếp khung sắt khoét lỗ

  • Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế xếp khung sắt khoét lỗ
  • Chất liệu: gỗ thông, khung sắt