Bể cá gia đình gỗ sồi

  • Thanh lý Bể cá gia đình gỗ sồi
  • Kích thước: 1m2 x 60 x 1m3
  • Khung làm bằng gỗ sồi rất chắc chắn
  • Có sủi sục đầy đủ
Liên hệ