Bàn thờ gia tiên 2 tầng gỗ căm xe

  • Chất liệu: Gỗ căm xe tự nhiên
  • Kích thước: Ngang 1m3 x cao tầng trên 1m53 x cao tầng dưới 1m3 x rộng tầng dưới 60cm x rộng tầng trên 24cm
  • Tình trạng: mới 90%
Liên hệ