Bộ bàn ghế Minh Quốc Đào chống 14 gỗ hương đá

Màu sắc : Màu vecni cánh gián hoặc Pu bóng mờ

Sản phẩm gồm 6 món:

  • 1 Đoản dài
  • 2 Ghế đơn
  • 1 Bàn
  • 1 Đôn kẹp
  • 1 Đôn ngồi

Kích thước sản phẩm:

  • Kích thước ghế văng dài : Ngang 2m 50cm x cao 1m30cm x sâu 62cm x chân 12cm.
  • Kích thước ghế đơn : ngang 1m02cm x sâu 62 cm x cao 1m30cm.
  • Kích thước bàn lớn : rộng 70 cm x 1m40cm .
  • Kích thước kẹp : 42cm x 55cm.
  • Kích thước đôn : 40cm x 40 cm.
Liên hệ