Bàn văn phòng có vách ngăn nỉ kính khung nhôm

Bàn văn phòng có vách ngăn nỉ kính khung nhôm không chiếm quá nhiều diện tích trong phòng, có thể khơi dậy sự thoải mái làm việc, giúp cho con người sáng tạo hơn cảm thấy có tinh thần thoải mái làm việc hơn.

Liên hệ