Bàn làm việc văn phòng hình ovan

Bàn làm việc văn phòng hình ovan phù hợp với mọi kích thước của phòng họp, tạo sự thoải mái, giảm bớt căng thẳng trong những cuộc họp dài.

Liên hệ