Bộ Bàn Ghế Khổng Tử gỗ Mun đuôi công mỹ miều mới 100%

  • Chất Liệu : gỗ Mun đuôi công
  • Hàng Mới 100%
  • Sản phẩm gồm 6 món : 2 ghế đơn, 1 đoản dài, 2 ghế đôn và 1 bàn
  • Kích thước chi tiết sản phẩm:
    + Bàn: Dài 1m40cm Ngang 75cm
  • + Đoản: Sâu 65, Cao 135cm, Dài 2m47
  • + Ghế đơn: Sâu 65 Ngang 97cm Cao 135cm
Liên hệ